top of page

Co dělá prezident naší studentské asociace?

Aktualizováno: 20. 2.

Přemýšlíte o tom, že byste si chtěli vyzkoušet práci v Psychočasu? Naše prezidentka Natalia Trocino se s vámi podělila o to, co ve své pozici prezidentky dělá.


Prezident je jednou z nejvyšších pozic v organizaci Psychočas, z.s. a společně s Viceprezidentem a Tajemníkem je členem Rady, jakožto vedoucího orgánu. Jde za ním veškerá právní odpovědnost, zajišťuje chod celého spolku a reprezentuje ho.


Mezi hlavní úkoly prezidenta patří rozhodování o budoucnosti a směřování spolku společně s Viceprezidentem a Tajemníkem, kde definují dlouhodobé cíle a rozhodují o klíčových otázkách týkající se směřování organizace. Dále Vede členské shromáždění, na kterém prezentuje hospodaření a rekapitulaci činnosti spolku za předcházející rok, případně představuje členům změny ve stanovách a jiných vnitřních dokumentech k hlasování, přebírá zprávu revizní komise, organizuje hlasování o schvalování rozpočtu pro nadcházející rok, plánu činností pro nadcházející rok, případně organizuje volby na pozice Rady Organizace nebo  Revizní komise.


Jak už bylo zmíněno, Prezident reprezentuje spolek jak na akcích, tak zejména na pravidelných schůzkách UPA a EFPSA, kterých je spolek součástí. Během těchto schůzek informuje o dění ve spolku, ale zároveň má možnost nahlédnout do dění jiných psychologických asociacích v ČR či studentských asociacích v zahraničí, kde se má možnost načerpat vzájemnou inspiraci, pomoc a obohacení. Také komunikuje se Sdružením kateder psychologie ČR a navazuje spolupráci s jednotlivými katedrami psychologie po celé ČR.


Dalším důležitým úkolem prezidenta je správa financí. Prezident udržuje přehled o hospodaření činnosti spolku a dohlíží na plnění schváleného plánu. Vystavuje faktury, spravuje účet a komunikuje s účetní. Před členským shromážděním vytváří rekapitulaci finančního plánu za uplynulý rok. Kromě financí spravuje a podepisuje také smlouvy a veškeré legislativní dokumenty.


Prezident má odpovědnost za fungování celého spolku, na kterém se podílí i Viceprezident a Tajemník. Prezident připravuje a vede schůze Předsednictva a Rady, kde komunikuje s manažery a diskutuje s nimi ohledně jejich aktuálních cílech či řešení problémů a dohlíží na dodržování povinností.


V Prezidentské funkci jsem sice krátkou dobu, ale už teď si z toho odnáším spoustu zkušeností, které mě hodně posunuly. Mohla jsem nahlížet do fungování větších asociací a z toho dále čerpat, mohla jsem si zkusit vedení týmu podobně nadšených studentů a naučila se spoustu nových dovedností, které jsem dosud neměla příležitost se naučit. Kromě zkušeností, jsem zde napříč republikou našla spoustu nových přátel, se kterými jsme si mohli vzájemně pomáhat, radit či sdílet své zkušenosti ze studia. Zároveň jsem nikdy na nic nebyla sama a velkým dílem se na všem podílel zbytek Rady - Viceprezident a Tajemník.


Pokud Tě tato funkce zaujala, tak Tě chci podpořit, že ačkoliv se to může zdát složité a náročné, nejsi v tom sám/sama a budeme tu pro Tebe, abychom tě do všeho zasvětily. 


Natalia, Prezidentka Psychočas, z.s.


 

Nebojte se a využijte této jedinečné příležitosti vést celostátní spolek. Věříme, že ze získaných zkušeností budete čerpat po celý život i mimo Psychočas.


Pokud Vás tato pozice láká a chcete kandidovat, zašlete vyplněnou kandidátní listinu (viz příloha), motivační dopis a životopis v termínu 1. 2. 2024. - 29. 2. 2024 na e-mail: tajemnik@psychocas.cz.


Každý kandidát může kandidovat až na dvě pozice. V případě zvolení na obě pozice má možnost si vybrat dle své preference. Volby pak proběhnou na členském shromáždění 3.3.2024 v Českých Budějovicích.

2-kandidátní-listina-březen-2024
.docx
Stáhnout DOCX • 365KB

63 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opakované volby na tajemníka proběhnou on-line!

Čekají nás online Opakované volby na pozici Tajemníka, ty proběhnou v rámci Členského shromáždění v neděli 14.4.2024 v 18:30 přes platformu Discord. Účast na shromáždění je povinná a tentokrát z organ

Comments


bottom of page