top of page

Kdy a kde proběhne členské shromáždění a proč dorazit?

Aktualizováno: 20. 2.

Milí členové,

srdečně Vás tímto zveme na Členské shromáždění, které se bude konat v neděli 3.3.2024 v čase od 15:00 do 16:30 v Českých Budějovicích na adrese: U Tří lvů 1/A, České Budějovice, učebna D240.


Členské shromáždění je povinné pro všechny členy spolku s právem hlasovat. Dle stanov mají právo hlasovat všichni členové - studenti.


Proč je vaše účast na Členském shromáždění důležitá?

 • Spolek má zákonnou povinnost pravidelně vyhlašovat Členské shromáždění

 • Získáte přehled o plánovaných akcích na další období

 • Setkáte se s vedením spolku, budete mít prostor pro případné nápady, postřehy a připomínky

 • Máte možnost nahlédnout do vnitřních a finančních dokumentů spolku a podílet se na jejich schválení

Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit, vyplňte prosím plnou moc (v příloze) a tu odevzdejte manažerovi své pobočky (týká se pouze členů-studentů). Plná moc opravňuje manažera pobočky uplatnit Vaše hlasovací právo pouze pro účely tohoto Členského shromáždění.


Současně vyhlašujeme také volby na všechny pozice Rady organizace a Revizní komise (3 pozice).


Revizní komise:

Revizní komise je složena ze tří členů spolku, kteří mají na starost dohled nad celkovým fungováním spolku. Jednou za akademický rok kontrolují spolkovou dokumentaci a zda jsou dodrženy všechny záležitosti, které spolku ukládají stanovy. Hlavní činností revizní komise je kontrola vnitřních dokumentů, dohled nad řádným průběhem voleb, dodržování stanov a vnitřních dokumentů, rozhodování o případných sporech mezi spolkem a členem, celkově dohlíží na správně fungování spolku a sepisuje výroční zprávu.


Nebojte se a využijte této jedinečné příležitosti vést celostátní spolek. Věříme, že ze získaných zkušeností budete čerpat po celý život i mimo Psychočas. Pokud Vás tato pozice láká a chcete kandidovat, zašlete vyplněnou kandidátní listinu (viz příloha), motivační dopis a životopis v termínu 1. 2. 2024 - 29. 2. 2024 na e-mail: tajemnik@psychocas.cz. Každý kandidát může kandidovat až na dvě pozice. V případě zvolení na obě pozice má možnost si vybrat dle své preference. Volby pak proběhnou na členském shromáždění.

 

Program Členského shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu Členského shromáždění

 3. Předání Čestného členství

 4. Seznámení se spolkem

 5. Rekapitulace činnosti za akademický rok 2023/2024

 6. Rekapitulace finančního plánu spolku na akademický rok 2023/2024

 7. Hlasování o schválení finančního plánu spolku na akademický rok 2024/2025

 8. Schválení Čestného členství 

 9. Volby na pozice Rady organizace

 10. Volby na pozice Revizní komise

 11. Aktuality a plánované inovace

 12. Zpráva revizní komise za akademický rok 2023/2024

 13. Připomínky členů a jiné

 14. Zakončení

 

Shrnutí:

 • Členské shromáždění - neděle 3.3.2024 (15:00 - 16:30) v Českých Budějovicích (U Tří lvů 1/A, České Budějovice, učebna D240)

 • Povinná účast pro všechny členy-studenty - V případě neúčasti zaslat plnou moc manažerovi své pobočky (viz příloha)

 • Možnost kandidatury na všechny pozice Rady Organizace (Prezident, Viceprezident a Tajemník Psychočasu)

 

 Předem děkujeme za váš čas a těšíme se na vás!


2-kandidátní-listina-březen-2024
.docx
Stáhnout DOCX • 365KB
3-Plná-moc-březen-2024
.docx
Stáhnout DOCX • 225KB

69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výběrové řízení 2024 -2026 - stále otevřené pozice

Milí členové Psychočasu, vzhledem ke končícímu funkčnímu období tímto otevíráme výběrové řízení na všechny národní pozice Psychočasu na další funkční období (AR 2024/25 - AR 2025/26) s nástupem od 1.9

Opakované volby na tajemníka proběhnou on-line!

Čekají nás online Opakované volby na pozici Tajemníka, ty proběhnou v rámci Členského shromáždění v neděli 14.4.2024 v 18:30 přes platformu Discord. Účast na shromáždění je povinná a tentokrát z organ

Comments


bottom of page