top of page

Přihlašte se do Rady spolku!


Vyhlašujeme výběrové řízení do Rady a Revizní komise spolku na akademický rok 2022/2023!


Budete mít jedinečnou šanci vyzkoušet si vedení spolku, vedení manažerů poboček a dalších skvělých studentů, kteří se společně s vámi budou podílet na rozličných projektech. Získáte také mnoho nových kontaktů na poli psychologie a to jak mezi studenty, tak i odborníky.Jaké pozice jsou otevřené a co obnáší?


Prezident:


Prezident spolku je nejvyšší pozice v organizaci Psychočas, z.s.. Jeho úkolem je hlavně zajištění chodu celého spolku a jeho reprezentace.

Je v čele Rady, tedy vedoucího orgánu, společně s tajemníkem a viceprezidentem.


Jeho hlavními úkoly jsou:

 • rozhodování o budoucnosti a směřování Psychočasu

 • svolávání a vedení Členského shromáždění

 • reprezentace spolku v členských asociacích a na veřejnosti

 • finanční správa spolku

 • komunikace s právníky a účetními

 • správa smluv a legislativních dokumentů

 • odpovědnost za fungování celého spolkuViceprezident:


Viceprezident je spolu s prezidentem a tajemníkem v Radě spolku a v případě nepřítomnosti prezidenta se dočasně stává jeho zástupcem a přebírá jeho povinnosti.


Povinnosti viceprezidenta:

 • podílí se na směřování spolku, jeho celkovém chodu a reprezentaci

 • správa bankovního účtu

 • dohlíží nad propagací spolku

 • má na starost komunikaci se správcem webu

 • komunikuje s právníky

 • správa smluv a legislativních dokumentů

 • odpovědnost za fungování celého spolkuTajemník:


Tajemník je taktéž členem Rady, stejně jako prezident a viceprezident.


Jeho hlavním úkolem je:

 • reprezentace a rozhodování o směřování spolku

 • správa bankovního účtu

 • archivace dokumentů

 • pořizování zápisů ze schůzí a Členského shromáždění

 • příprava materiálů ke schůzímRevizní komise:


Revizní komise je složena ze tří členů spolku, kteří mají na starost dohled nad celkovým fungováním spolku. Jednou za akademický rok kontrolují spolkovou dokumentaci a zda jsou dodrženy všechny záležitosti, které spolku ukládají stanovy.


Mezi hlavní úkoly revizní komise patří:

 • kontrola vnitřních dokumentů

 • dohled nad řádným průběhem voleb

 • dodržování stanov a vnitřních nařízeních

 • rozhodování v případných sporech mezi spolkem a jeho členem

 • celkový dohled na správné fungování spolku

 • soupis výroční zprávy


V případě zájmu prosím zasílejte své kandidátní listiny a motivační dopis na adresu tajemnik@psychocas.cz. Svou kandidaturu můžete zasílat do 3.4.2022, tedy do Členského shromáždění, na kterém proběhnou volby.kandidátní listina2022
.docx
Stáhnout DOCX • 362KB

85 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opakované volby na tajemníka proběhnou on-line!

Čekají nás online Opakované volby na pozici Tajemníka, ty proběhnou v rámci Členského shromáždění v neděli 14.4.2024 v 18:30 přes platformu Discord. Účast na shromáždění je povinná a tentokrát z organ

Comentarios


bottom of page