top of page

Čtenářská inspirace, aneb jak si zpříjemnit podzim!

Aktualizováno: 3. 10. 2023

Nakladatelství Portál a naše společné nápady už jste mohli zaznamenat v našich soutěžích nebo například na konferenci, kde měl právě Portál krásný čtenářský koutek/stánek.

My ani na podzim neusnuli na vavřínech, proto jsme si pro vás připravili nový projekt - Čtenářskou inspiraci! Budeme pro vás recenzovat nové výtisky nakladatelství Portál, abychom vám pomohli s vaší příští volbou, pro kterou knížku se rozhodnout. Proto najdete pod konkrétní recenzí i proklik na stránky Portálu, kde se můžete na knížku přímo podívat.

 

Být perfektní nemusí být perfektní

(Martin, Sharon)


Tato kniha mě zaujala hned svým názvem. Přijde mi totiž, že v dnešní době na sebe mnozí klademe ať už ve škole nebo v práci spoustu nároků na náš výkon. Díky první části knížky jsem si udělala obrázek o tom, co přesně je perfekcionalismus, jak se projevuje v našich životech a také z čeho plyne, což mi dalo spoustu podnětů k zamyšlení se o mých dřívějších zkušenostech, které mohly moji tendenci být v plnění úkolů perfektní ovlivnit.

Velmi jsem ocenila, že jsou v knížce ukázány dva různé pohledy na perfekcionismus a člověk si tak může uvědomit to, v čem nám pomáhá a vyhovuje a v čem nás naopak může brzdit. Vzhledem k tomu, že perfekcionismus souvisí s dalšími tématy, tak se v knize dozvíte také například o asertivitě, prokrastinaci, sebepéči, nebo třeba pocitech viny.


Kromě informačního přínosu má knížka za mě velký přesah v sebezkušenostních částech, kde si čtenář formou různých cvičení může do knihy zaznamenat své hodnoty, priority a lépe tak pochopit, jak se jednotlivá témata dotýkají přímo jeho života a zážitek z knihy se pak z obecného přemýšlení přesouvá do konkrétní roviny, která je vytvořená přímo na míru čtenáři.


Knihu doporučuji všem, kteří mají zájem se dozvědět nejen zajímavé a užitečné informace o tendenci být ve všem perfektní, ale především o sobě.

Knížku pro vás recenzovala: Simona Vorlíčková

 

Vazba - teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem

(Bowlby, John)


Tato kniha Johna Bowlbyho je první z trilogie jeho děl: Vazba – Odloučení – Ztráta. Ve své knize s názvem Vazba – teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem (Vydání druhé, přepracované) pojednává Bowlby především o vzniku a průběhu formování citové vazby, stejně tak vysvětluje koncepty jako řídící systémy, které se s tvorbou citové vazby a vazebného chování pojí. Jednotlivá témata a koncepty jsou velmi detailně rozpracovaná a autor napříč kapitolami získané znalosti propojuje, díky čemuž můžeme získat mnohem obsáhlejší a ucelenější vědomí o tématu citové vazby dle jeho teorie.


Věnuje se tématům jako je instinktivní chování v souvislosti s právě vazebným chováním – které je velmi důležité pro porozumění dalším kapitolám, proto je mu věnována pozornost. Není vynechána ani evoluční podstata těchto jevů. Jedna z částí je věnována vývoji citové vazby člověka. Závěrem neopomenul autor ani argumenty proti vzniklé teorii, čímž knihu pozdvihá ještě na vyšší úroveň.

Kniha kromě jakýchsi „benefitů“ zdravé/bez-pečné citové vazby upozorňuje na dopady jiných typů vazeb, především kvůli jejich negativnímu vlivu na další emocionální rozvoj a tvorbu mezilidských vztahů jedince v budoucnu. Bowlby zmiňuje, že právě instinktivní potřeba ochrany vedoucí k vyhledávání citové vazby může v případě jejího nenaplnění vést až k deprivaci dítěte.


Jakožto studentce psychologie mi tato kniha přišla velmi přínosná pro hlubší porozumění tématu attachmentu, a to zejména díky propojení empirických výsledků s jejich teoretickým významem. Vnímám také, že kniha je zaměřena spíše pro odborné publikum, neboť některá témata a odborné termíny mohou široké veřejnosti způsobit obtížnější porozumění.


Doporučuji ji všem, kteří chtějí získat větší přehled a hlubší porozumění zejména v oblasti vývojové psychologie dítěte a doplnit si tak znalost o témata attachmentu.

Knížku pro vás recenzovala: Tereza Matějková

 

150 terapeutických her pro dospívající

(Gruzewski, Kevin)

Kniha "150 terapeutických her pro dospívající” od autora Kewina Gruzewski přináší cenný zdroj informací a nástrojů pro odborníky i veřejnost, kteří se zajímají o práci s dospívajícími. Autor knihy představuje sbírku konkrétních terapeutických postupů a her, které lze úspěšně aplikovat při práci s touto citlivou skupinou.


Kniha je strukturována do deseti kapitol, které se zaměřují na klíčová adolescentní témata, včetně zvládání emocí, komunikace a sebeúcty. Každá kapitola začíná úvodním popisem daného tématu a poté následuje seznam terapeutických technik spojených s daným tématem. Autor poskytuje praktické informace, jako jsou potřebné pomůcky, časová náročnost a počet účastníků.


Kniha se zdá být zvláště užitečná pro odborníky v oblasti terapie, psychologie a pedagogiky, ale i pro ty, kteří mají zájem lépe porozumět dospívajícím.


Je však důležité mít na paměti, že terapeutické techniky by měly být používány s citlivostí a uvážením, zejména v ohledu zranitelné povahy dospívajících. Přestože kniha nabízí skvělé nápady a postupy, je důležité si být vědom rizik a hranic terapeutických intervencí.

Knížku pro vás recenzovala: Anna Trybučková

 

Přejeme vám za Psychočas příjemné čtení!89 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page