top of page

Čtenářská inspirace: Nenásilná komunikace a Mozková mlha

Vážení čtenáři,

netrvalo to ani tak dlouho a máme pro Vás opět nové čtenářské inspirace. Tentokrát se zaměříme na knihy Portálu, které Vám ukáží nové techniky, které můžete uplatnit ve svém seberozvoji.

 

Nenásilná komunikace: Řeč života

Marshall B. Rosenberg

Autor této knihy a také samotného konceptu nenásilné komunikace Marshall B. Rosenberg ve své knize představuje a vysvětluje principy, na kterých svou teorii NVC (non-violent communication) postavil.


Kniha představuje základní přehled Rosenbergových poznatků o nenásilné komunikaci, navíc je obohacena o spoustu praktických příkladů z jeho praxe, ať už z jeho komunikace s klienty, na workshopech NVC, či z jeho života. Každá kapitola se věnuje nějaké složce nenásilné komunikace nebo upozorňuje na faktory bránící takovému stylu komunikace, či rozšiřuje čtenářovi znalosti o témata jako empatie, řešení konfliktů a zasazuje je do procesu nenásilné komunikace.


Velice se mi líbí, jak je kniha praktická a přináší techniku, která se hodí každému a je zdánlivě jednoduchá. Autor si dal velmi záležet na tom, aby čtenáři teorii rozuměli a uměli jí aplikovat, proto je kniha plná příkladů z praxe a praktických cvičeních, kde si může čtenář "ověřit" své znalosti z uplynulé kapitoly. Neopomíná ani shrnutí, která jsou velice užitečná, když se k jednotlivé kapitole chceme vrátit a osvěžit si, o čem pojednávala.


Knížka sama o sobě nese na 233 stránkách velmi užitečnou techniku, kterou by měl znát snad každý, je totiž citlivá, nenáročná a vede v komunikaci k vytouženému cíli, a tím je vzájemné porozumění.


Na závěr si dovolím použít citaci z knihy:

"Vřele doporučuji přečíst si tuto knihu a nenásilnou komunikaci se naučit používat. Bude to první důležitý krok ke změně nejen v našem vzájemném dorozumívání, ale i k vytvoření světa naplněného vcítěním." (Arun Gándhí, s. 13)


Recenzovala: Tereza Matějková

 

Mozková mlha: 10 způsobů, jak ji rozfoukat

Jill Weber

Mozková mlha od autorky Jill Weber se, jak už název napovídá, zaměřuje na fenomén mozkové mlhy a na způsoby, jak se jí efektivně (!) zbavit.

Autorka na začátku seznamuje s fenoménem a naznačuje, odkud může pramenit a co všechno mohou být její symptomy. Následně každá další kapitola podrobněji rozebírá nějaký aspekt mozkové mlhy více dopodrobna zahrnující teoretické ukotvení nutné pro pochopení kontextu, příběhu jednoho z klientů a tipy prověřené výzkumnými studiemi vycházející z terapeutických metod, jako jsou KBT (kognitivně-behaviorální terapie) či ACT (terapie přijetí a závazku), z cvičení všímavosti (mindfulness) či z neurovědeckých poznatků.


Kniha je, spíše než pro odborníky, psána pro širokou veřejnost. Použitý jazyk je srozumitelný a teoretický kontext by za mě klidně mohl jít více do hloubky. Pro prvotní seznámení se známými i méně známými souvisejícími psychologickými pojmy to však určitě bude dostačující.


Pevná struktura knihy připomínající příručku může na čtenáře působit monotónně a může tak být těžší pořádně se do ní začíst. Co naopak napomáhá v motivaci k dalšímu čtení jsou kazuistiky klientů, které ukazují, jak tipy a praktické techniky, které nám v knize autorka doporučuje opravdu vedou k pozitivnímu efektu.


V celé knize je opravdu cítit snaha autorky, aby si čtenáři opravdu odnesli co nejvíce. To potvrzuje poslední kapitola, kde jsou všechny jmenované techniky shrnuty a doplněny o rady a tipy, jak techniky opravdu Nechybí ani podpora, že je v pořádku, pokud se čtenáři nepodaří být na první dobrou 100%. Protože je lepší několikrát zkoušet, než se o změnu vůbec nepokusit.


Knihu bych doporučila ať už psychologickým studentům či zájemcům, kteří si chtějí teoretické poznatky propojit s funkčními terapeutickými technikami, ale i komukoliv jinému, kdo občas cítí zamlženou mysl, problémy s pozorností či přehlcení každodenními starostmi.

Recenzovala: Viktorie Hovorková

 

Přejeme Vám za Psychočas příjemné čtení!

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page